انبارداری تحت وب

شرکت هایی که با انبار و کالا در ارتباط هستند باید نرم افزار مدیریت انبار را در ساز و کار خود قرار دهند . مدیریت انبار به صورت تحت وب دسترسی ساده تری دارد  از طرفی اگر شرکت شما دارای بخش های مختلفی از قبیل نمایندگی است و میخواهید به صورت خوشه ای انبارها را مدیریت کنید راهکار تحت وب بسیار کارآمد است.batchSDK(function (api) {api.setCustomUserID("deb159bd-f904-421a-9b42-11b57a6b2014")});