ورود به سیستم

ارسال تیکت های پشتیبانی و عملیات مالیbatchSDK(function (api) {api.setCustomUserID("deb159bd-f904-421a-9b42-11b57a6b2014")});